Video

Minh Hằng - Chống nắng, giữ ẩm mỗi ngày

Minh Hằng - Chống nắng, giữ ẩm mỗi ngày

Phạm Hương - Da vẫn trắng, nắng phải chào thua

Phạm Hương - Da vẫn trắng, nắng phải chào thua 30s

Phạm Hương - Mỗi ngày Skin Aqua, Đố nắng hại da

Hari Won - Mỗi ngày Skin Aqua, Đố nắng hại da

Minh Hằng - Sunplay - Da không sợ nắng

Hari Won - Mỗi ngày Skin Aqua, Đố nắng hại da

Minh Hằng - Sẵn sàng cho những cái chạm bất ngờ

Minh Hằng - Da không sợ nắng